OE Academy
Tiga Prinsip Keemasan

Sekarang dan di masa hadapan, OE akan melatih dan membantu lebih banyak usahawan muda memahami "Menghormati Kemanusiaan, Pengurusan Saintifik" dan melaksanakan strategi "12 Jalanan Usahawanan Cemerlang" untuk memupuk lebih banyak usahawan yang cemerlang

Memberi seminar untuk sekurang-kurangnya 10,000 orang muda setiap tahun. Melalui seminar, kita ingin mempengaruhi usahawan muda dengan pengalaman kami dan memberi keyakinan kepada mereka terhadap masa depan. Menyalakan semangat api membara terhadap kehidupan, kerjaya dan keluarga

Melabur dalam orang muda kerana satu hari nanti, dunia ini adalah milik orang muda. Saya suka bersama orang muda yang mempunyai impian. Saya akan mewujudkan satu aliiance usahawan untuk bergabung dan melabur dalam mereka yang mempunyai keinginan dan yang mempunyai impian. Mengubah belia menjadi belia cemerlang

Pemposisian

Sekolah Bisnes Praktikal Usahawan Muda
Pertempuran Sebenar - Pelajaran Mudah - Boleh Dilaksanakan

Visi

Institusi pendidikan yang
paling dihormati

Misi

Menyalakan semangat usahawan
dalam hidup, kerjaya dan keluarga supaya
dapat cari apa yang dikehendaki dalam kehidupan

Nilai Teras

RESULT - Menang dan mencapai kecemerlangan bersama

Visi Mentor

Menjadi speaker yang paling
berpengaruh di dunia

OE For Win Win Win Model


Membuat strategi dan melaksanakan model win-win-win diantara pemegang saham, pasukan dan pelanggan untuk meningkatkan daya saing di syarikat.

Lebih Maklumat

OE For Entrepreneurship


Mengenal pasti dan memperkukuhkan akar syarikat. Menetapkan visi dan strategi keseluruhan syarikat'

Lebih Maklumat

OE For Business Model 5G


Merancang model bisnes baru dan struktur ekuiti syarikat

Lebih Maklumat

OE For Top Management


Mengumpulkan dan memperkuatkan hubungan dan daya saing pasukan teras dan pekerja.

Lebih Maklumat

OE For CEO


Menghidupkan dan meletupkan raksasa dalaman anda, mengubah anda menjadi speaker dalam masa empat hari.

Lebih Maklumat

Jika boleh jadi luar biasa, kenapa jadi biasa?